Cadeaubon

Een leuke tip voor een verjaardag, feestdagen of gewoon... zomaar? Vanaf nu kunt u bij mij een cadeaubon verkrijgen voor een bedrag naar keus!

Voorwaarden cadeaubon:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door Equine Sports

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere cadeaubon / code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Equine Sports behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Om een cadeaubon te gebruiken dient u deze vooraf te vermelden en voor de behandeling/les af te geven.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Equine Sports zijn uitsluitend inwisselbaar voor behandelingen, trainingen of lessen.

 6. U kunt per bestelling 1 cadeaubon inleveren.

7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande facturen gebruikt worden.

8. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Factuur of contant.

10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

13. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

14. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen.

©2022 Equine Sports. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin